Våra öppettider

Uppfinnaren har öppet mellan kl. 06.30-18.30. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Utvecklingsdagar

Uppfinnaren har fyra utvecklingsdagar per år. Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa dagar, kontakta rektor.