Norlandia Förskolor Uppfinnaren

Norlandia Förskolor Uppfinnaren erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull utbildningsmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Uppfinnaren ligger i området Lindbacken i Uppsala och erbjuder 104 förskoleplatser fördelade på åtta grupper. Uppfinnaren är inrymd i en nybyggd, modern fastighet med nytänkande utbildningsmiljöer. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi olika projekt och aktiviteter under året för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en stor utegård med stora möjligheter till varierad utomhuslek. I närområdet finns gott om grönområden som vi regelbundet besöker. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.