Information gällande Coronavirus

Till vårdnadshavare på våra förskolor

Riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gällande förskola och skola:

För att minska risken för smittspridning ska barn och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan.

Vi har varit i kontakt med 11313 för att få tydliga direktiv kring snuva och beskedet vi fått är att alla med snuva ska gå hem och vara hemma tills de är symtomfria och sedan två dagar extra utan symtom.

Vi måste nu tillsammans ta ansvar för att begränsa smittan för att skydda våra äldre och andra riskgrupper.

Förskolan har öppet som vanligt. Vi följer utvecklingen och återkommer om läget skulle ändras. Kontakta rektorn på förskolan om ni har frågor.

Vi hänvisar i övrigt till Folkhälsomyndighetens webbplats: www.folkhalsomyndigheten.se

Norlandia Förskolor