/>

Global Future – årets Quest-tema

För fjärde året i rad presenterar vi Norlandia Quest – ett årligt arrangemang med fokus på vårt förhållningssätt Kunskap & Innovation. Årets tema är Global Future där vi under 2020 ska bidra till en mer hållbar planet.

De globala målen för hållbar utveckling är ramverket för årets Quest-tema. Ett tema som är aktuellt, men framförallt viktigt. Med utgångspunkt i FN:s 17 delmål samlas våra barn och pedagoger under året kring olika projekt och aktiviteter för att lära sig mer om hur vi tillsammans skapar en bättre värld.

Hur bekämpas fattigdom? Hur säkerställer vi rent vatten till alla? Hur minskar vi ojämlikhet? Här får vi chans att utforska och lära oss mer om miljö- och hållbarhetsfrågor, skapa förståelse kring att vi tillsammans kan göra skillnad och att vi bär ett gemensamt ansvar att ta hand om planeten vi bor på.

Måndag 27 januari kickstartar vi årets Quest på alla våra förskolor, från Dalarna i norr till Skåne i söder. Under hela vecka 5 kommer projekt och aktiviteter att avlösas på löpande band och under veckan bjuds vårdnadshavare, anhöriga och media in för att ta del av barnens skapelser.

Följ gärna arbetet på Facebook – Norlandia Förskolor!

Norlandia Quest

Norlandia Quest är ett årligt arrangemang som lyfter Norlandia Förskolors fokus på Kunskap & Innovation. Varje Quest är utformat med ett gemensamt tema som barn och pedagoger samlas kring i form av olika projekt och aktiviteter. Tillsammans utforskar vi ämnet och samlar nya kunskaper och erfarenheter.